NÁZORY VYUČUJÚCICH

Vyučujem touto metódou už tri roky. Som učiteľom CELTA kvalifikácie a už som použil rôzne metódy. Momentálne učím v škole touto metódou.
Samozrejme existuje veľa ZA a PROTI o tejto metóde. Metóda je to obmedzujúca a unavujúca, ako pre študentov, tak aj pre učiteľov. Bráni sa kreativite a je to výuka založená výlučne na hovorení. Vyučujúcimi sú zriedkavo kvalifikovaní učitelia, pretože školenie trvá iba týždeň a všetko je napísané a číta sa. Nevyžadujú sa znalosti gramatiky. Jediná požiadavka na učiteľa je, aby angličtina bola jeho materskou rečou a aby hovoril jasne (toto nie je vždy pravdou v školách mimo Anglicka).
Niektoré dobré stránky tejto metódy pre učiteľov sú v tom , že nie je potrebná príprava na hodiny a učiteľom-začiatočníkom sa netreba veľa učiť.
Môj osobný názor sa trochu delí. Ajkeď momentálne vyučujem touto metódou, zistil som, že táto metóda je efektívna pre začiatočníkov, ale neponúka solídny základ pri vyšších stupňoch, kde sa vyžaduje skôr komunikácia, ako precízna reč.
Pri Callanovej metóde študenti nepočujú prirodzený rytmus angličtiny, ale skôr cvičia správnu výslovnosť, slovosled atď.
Metóda má približne 40 rokov a veľa otázok v učebnici je zastaralých. Časť materiálu vyšších stupňov (Kniha 6 a 7) znázorňujú Robina Callana ako rasistu, ktorý nenávidí ženy. Časť materiálu v knihe poskytuje pomerne morbídny pohľad na život.
Avšak z hľadiska biznisu je Callanova metóda výborná. Minimálny vklad s maximálnou odmenou. Ceny kurzov sú lacnejšie, pretože učitelia nie sú kvalifikovaní a platí sa im menej.
Nemyslím si, že táto metóda je vytvorená, aby poskytla študentom dobrý základ v angličtine. Čím dlhšie učím touto metódou, tým viac si uvedomujem, že táto metóda bola vytvorená s myšlienkou ekonomického osohu.. Tým pádom sú kurzy lacnejšie, ako v iných školách a študenti sa na takéto kurzy prihlasujú.
Nepáči sa mi táto metóda, pretože nemyslím, že toto je najlepší možný spôsob výuky.

Niektoré otázky sú otupujúce.
Je to monotónne. Ak je to dobre pripravené, tak nie je to príliš nudné. Avšak 3 hodiny je ťažký oriešok.
Učiteľ je zošnurovaný. Svojím spôsobom je to dobré, väčšina učiteľov nevie odlíšiť svoj zadok od lakťa. Študenti sú sústredení hlavne na hovorenie a pri tom hlavne na odpovedanie na otázky.
Škola zveličuje úžitok a dosah metódy z komerčných dôvodov.


« Späť